ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Σ

το κτίριο όπου στεγάζονται τα εργαστήρια και η διοίκηση του ΤΗΜΜΥ (κτίριο Δεληγιώργη) ) είναι δυνατή η ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο σε διδάσκοντες και φοιτητές. Ο έλεγχος για την πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται μέσω συστήματος Captive Portal.

Αρχικά συνδέεστε ελεύθερα στο ασύρματο δίκτυο και στην συνέχεια, μέσω σελίδας που ανοίγει στον browser πραγματοποιείται η πιστοποίηση ή όχι της χρήσης του δικτύου.

Τα βήματα για τη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικά:

  1. Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο με όνομα (SSID name): inf-wifi. Σ' αυτό το βήμα η σύνδεση είναι ελεύθερη. Δεν απαιτείται κωδικός. Θα παρατηρήσετε όμως ότι μετά την σύνδεσή σας στο inf-wifi ή σύνδεση είναι περιορισμένη.  2. Αφού συνδεθείτε με επιτυχία στο ασύρματο δίκτυο (inf-wifi) ανοίξτε έναν web browser και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που επιθυμείτε να επισκεφθείτε. Το σύστημα σας ανακατευθύνει (redirect) στη σελίδα ελέγχου πρόσβασης. Για τη σύνδεση εισάγετε τα στοιχεία (username & password) του λογαριασμού σας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  3. Μόλις συνδεθείτε επιτυχώς εμφανίζεται η ιστοσελίδα του Τμήματος. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά το ασύρματο δίκτυο.