ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Τ

ο τμήμα παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων σε όλους τους χρήστες (καθηγητές, φοιτητές, προσωπικό).

Μετά τη δημιουργία του προσωπικού σας web site, τοποθετήστε τα αρχεία της/των ιστοσελίδας/ων στον υποκατάλογο public_html του προσωπικού σας αποθηκευτικού χώρου. Ο συγκεκριμένος κατάλογος ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείτε βρίσκεται στη θέση:

  • WINDOWS: G:\public_html
  • LINUX: /home/username/public_html

Η σελίδα σας θα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: http://inf-server.inf.uth.gr/~username όπου “username” το προσωπικό σας αναγνωριστικό χρήστη.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν την πολιτική χρήσης του ΤΗΜΜΥ, ώστε να διαμορφώσετε ανάλογα το περιεχόμενο των σελίδων σας.