ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΒΑΣΗΣ

Γ

ια να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα υπολογιστικά συστήματα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, θα πρέπει να προμηθευτείτε τα προσωπικά σας αναγνωριστικά από την τεχνική υποστήριξη.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Τ

ο Ηλεκτρικό Ταχυδρομείο είναι μία από τις υπηρεσίες του Δικτύου Τηλεματικής του ΠΘ. Πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής (http://it.uth.gr/services/email). Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.uth.gr .

Για να χρησιμοποιήσετε email clients, όπως το Microsoft Outlook δείτε τις οδηγίες.

Το μέγιστο μέγεθος μηνύματος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συνημμένων αρχείων, είναι 10 ΜB.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σ

τους χρήστες παρέχεται αποθηκευτικός χώρος σε έναν κεντρικό διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον αποθηκευτικό σας χώρο από οποιοδήποτε Η/Υ του εργαστηρίου ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα (Windows ή Linux) από το οποίο έχετε εισέλθει

  • Στα Windows αυτός ο χώρος εμφανίζεται ως δικτυακός δίσκος με όνομα G: (ή μέσω του network share \\inf-server\username).
  • Στο Linux, ο χώρος βρίσκεται στον κατάλογο /home/group/username.

Πρόκειται για τον ίδιο αποθηκευτικό χώρο και στις δύο περιπτώσεις, επομένως, αν δημιουργήσετε ένα αρχείο στα Windows, αυτό θα είναι διαθέσιμο και στο Linux (και το αντίστροφο). Επίσης πρόσβαση στον αποθηκευτικό σας χώρο μπορείτε να έχετε και εκτός των υπολογιστικών συστημάτων των εργαστηρίων. Περισσότερα εδώ.

Μέγιστο Όριο αποθήκευσης είναι τα 900MB. Απαιτούνται τακτικοί έλεγχοι ώστε να μην υπερβείτε το παραπάνω μέγεθος. . Στην περίπτωση αυτή η είσοδος του χρήστη στα υπολογιστικά συστήματα του τμήματος είναι αδύνατη.

ΛΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο

ι λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρέχουν την δυνατότητα να επικοινωνείτε με πολλαπλούς αποδέκτες, χρησιμοποιώντας μια μόνο διεύθυνση (e-mail address). Αποτελεί συνηθισμένη πρακτική να δημιουργείται μια τέτοια λίστα ανά μάθημα στην οποία εγγράφονται οι φοιτητές που το παρακολουθούν. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να αποστείλετε υλικό και ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Για την δημιουργία μιας νέας λίστας, στέλνετε σχετικό αίτημα στην Τεχνική Υποστήριξη.


ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γ

ια το μάθημά σας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα web site, η φιλοξενία του οποίου γίνεται σε διακομιστή (server) του Τμήματος HMMY. Το URL της ιστοσελίδας είναι της μορφής:


https://courses.e-ce.uth.gr/CEXXX , (όπου ΧΧΧ ο κωδικός του μαθήματος)

Πρόσβαση στην λίστα με τα μαθήματα μπορείτε να έχετε ακολουθώντας το link: https://courses.e-ce.uth.gr

Οι παλιές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μαθημάτων (http://inf-server.inf.uth.gr/courses/CEXXX) γίνονται πλέον redirect στις νέες.

Για την διαχείριση των ιστοσελίδων των μαθημάτων σας απαιτείται:

  • Να κάνετε σύνδεση VPN σε περίπτωση που είστε εκτός του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Να συνδεθείτε με SFTP στον server courses-web.e-ce.uth.gr, χρησιμοποιώντας κάποιον sftp client (π.χ. WinSCP, FileZilla, Konqueror), έτσι ώστε να ενημερώσετε τις σελίδες των μαθημάτων που επιθυμείτε. Για την σύνδεσή σας χρησιμοποιείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Π.Θ.

Τα αρχεία της ιστοσελίδας του μαθήματος βρίσκονται στο φάκελο CEXXX, όπου ΧΧΧ ο κωδικός του μαθήματος. Οι ιστοσελίδες των μαθημάτων είναι ασφαλής με το HTTPS πρωτόκολλο.

Για την σύνδεση και την επεξεργασία των αρχείων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον editor της αρεσκείας μας μέσω του SFTP client FIleZilla. Συγκεκριμένα:

Ανοίγουμε το FileZilla κι επιλέγουμε Edit -> Settiings. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε File editing. Επιλέγουμε Use custom editor και στη συνέχεια ορίζουμε τον editor της αρεσκείας μας. Τέλος τσεκάρουμε την επιλογή Always use default editor.


Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα ιστοσελίδα για ένα καινούργιο μάθημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη.

Στον φάκελο noexternalweb μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία τα οποία είναι προσβάσιμα στους φοιτητές του Τμήματος μόνο μετά την αυθεντικοποίησή τους μέσω της υπηρεσίας CAS (Central Authentication Service) του Π.Θ.

Επίσης έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιείσετε την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την δημιουργία και την διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Για την δημιουργία του λογαριασμού σας στο eclass απαιτείται η εγγραφή σας ως "Εκπαιδευτής".


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Τ

ο τμήμα παρέχει την δυνατότητα φιλοξενείας προσωπικών ιστοσελίδων σε όλους τους χρήστες (καθηγητές, φοιτήτές, προσωπικό).

Μετά την δημιουργία του προσωπικού web site, τοποθετήστε τα αρχεία της ιστοσελίδας/ες στον υποκατάλογο public_html του προσωπικού σας αποθηκευτικού χώρου. (Το αρχείο που περιέχει την αρχική σελίδα του web site, θα πρέπει να έχει το όνομα index.html.) Ο συγκεκριμένος κατάλογος ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα βρίσκεται:

  • WINDOWS: G:\public_html
  • LINUX: /home/username/public_html

Η σελίδα σας θα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: http://inf-server.inf.uth.gr/~username όπου “username” το προσωπικό σας αναγνωριστικό χρήστη.