Λογισμικό

Τ

ο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει εξασφαλίσει εκπαιδευτικές άδειες (academic licenses) λογισμικού για εκπαίδευση και έρευνα.

Συγκεκριμένα, οι άδειες αφορούν:

 • Mathworks Matlab
 • Autodesk Education Master Suite
 • Algorithmic Solutions LEDA
 • Xilinx ISE
 • Advanced Design System (ADS)
 • Tensilica Xtesna
 • Questa
 • Adapt / Fine (4M)
 • Λογισμικό Microsoft (MSDNAA)
 • Λογισμικό VMware (VMAP)

Επίσης στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία χρησιμοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα (Opensource)

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • GNU toolchain
 • NS (Network Simulator)
 • Xcas
 • Maxima
 • iTalc
 • Eclipse
 • NetBeans
 • Mars Simulator