ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail)

Τ

ο Ηλεκτρικό Ταχυδρομείο είναι μία από τις υπηρεσίες του Δικτύου Τηλεματικής του ΠΘ. Πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής (http://it.uth.gr/services/email).

Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.uth.gr .

Το μέγιστο μέγεθος μηνύματος για διεκπεραίωση, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συνημμένων αρχείων, είναι 10 Μegabytes.
Η επικοινωνία σας με τους διδάσκοντες, την γραμματεία και την τεχνική υποστήριξη γίνεται μόνο με τον email λογαριασμό σας στο Π.Θ. Η επικοινωνία σας με email άλλων υπηρεσιών (π.χ gmail) δεν θα εξυπηρετείται.Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου με το Microsoft Office Outlook


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε email client όπως το Microsoft Office Outlook, Thunderbird κ.α. Η χρήση τους είναι προφανώς προαιρετική. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις του email του Π.Θ. με χρήση του Microsoft Office Outlook 2013:


Βήμα 1ο

Αφού ανοίξουμε το Outlook επιλέγουμε Εργαλεία -> Ρυθμίσεις Λογαριασμού. Στο παράθυρο που μας ανοίγει επιλέγουμε Δημιουργία


Βήμα 2ο

Τσεκάρουμε το Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή και πατάμε Επόμενο


Βήμα 3ο

Επιλέγουμε Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Internet.


Βήμα 4ο

Συμπληρώνετε τα πεδία που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο Περισσότερες ρυθμίσεις... Όπου userrname συμπληρώνουμε το username μας στο Π.Θ.

Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας: mail.inf.uth.gr

Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας: smtp.uth.gr


Βήμα 5ο

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατάμε στο μενού Διακομιστής Εξερχόμενων και τσεκάρουμε το Ο διακομιστής εξερχόμενων απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.


Βήμα 6ο

Στη συνέχεια επιλέγουμε Για προχωρημένους και συμπληρώνουμε τα πεδία που φαίνονται στην εικόνα με βάση τα παρακάτω:

Για το πρωτόκολλο IMAP:

  • Διακομιστής Εισερχόμενων (IMAP): 143
  • Διακομιστής Εξερχόμενων (SMTP): 25

Για το πρωτόκολλο POP3:

  • Διακομιστής Εισερχόμενων (IMAP): 110
  • Διακομιστής Εξερχόμενων (SMTP): 25