ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα του ΤΗΜΜΥ καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει υπόκειται στους εξής κανόνες:


  • Απαγορεύεται το κάπνισμα, καθώς και η κατανάλωση ποτών και τροφίμων στους χώρους των εργαστηρίων.
  • Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων για παράνομες δραστηριότητες.
  • Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων για την διακίνηση πορνογραφικού υλικού.
  • παγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση στο υλικό των συστημάτων του ΤΗΜΜΥ. Αυτό συμπεριλαμβάνει την σύνδεση υλικού των χρηστών στα συστήματα, καθώς και την αποσύνδεση και μετακίνηση εξαρτημάτων όπως ποντίκια, πληκτρολόγια κλπ.
  • Απαγορεύεται η χρήση λειτουργικών συστημάτων που δεν έχουν εγκατασταθεί από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
  • Η χρήση των εργαστηρίων επιτρέπεται μόνο τις ώρες που αυτά δεν έχουν δεσμευθεί για διδασκαλία ή για άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητες οι οποίες έχουν εγκριθεί από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
  • Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των συστημάτων κατά την διάρκεια εργασιών, για τις οποίες το τμήμα τεχνικής υποστήριξης έχει κρίνει αυτό απαραίτητο.
  • Χρήστες που δεν χρησιμοποιούν τα συστήματα για υποχρεώσεις μαθημάτων του τμήματος, θα πρέπει να παραχωρούν τα συστήματα σε χρήστες που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να διατηρείται στους εργαστηριακούς χώρους ατμόσφαιρα που να επιτρέπει την εργασία όλων. Δεν επιτρέπεται για παράδειγμα η μουσική παρά μόνο με την χρήση προσωπικών ακουστικών.
  • Απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων από τρίτους, εφόσον δεν έχει εγκριθεί κάτι τέτοιο από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.