• Διεύθυνση

  Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου ΤΚ 38221, Βόλος

 • Γραφείο

  Κτίριο Δεληγιώργη, 2ος Όροφος, Γραφείο Β1

 • 'Ωρες Κοινού

  Καθημερινά 9:00 - 12:00

 • Τηλέφωνα

  +30 24210 74989

  +30 24210 74983

 • Email

  support@inf-server.inf.uth.gr


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ • Δίπλωμα:
 • Μηχανικός Η/Υ Τηλεποικινωνιών & Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Μεταπτυχιακό:
 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Γραφείο:
 • B1/3

 • Τηλ:
 • +30 24210 74989

 • Email:
 • nfragog [at] e-ce.uth.gr


 • Πτυχίο:
 • Μηχανικός Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕ, Τ.Ε.Ι. Λαμίας

 • Μεταπτυχιακό:
 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Γραφείο:
 • B1/3

 • Τηλ:
 • +30 24210 74983

 • Email:
 • atsiov [at] e-ce.uth.gr