Π

αρακάτω παρουσιάζονται τα πρώτα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μετά την εγγραφή τους στο τμήμα, ώστε να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες του τμήματος. Η αναλυτική παρουσίαση όλων των υπηρεσιών βρίσκεται στο μενού "Υπηρεσίες".


ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΒΑΣΗΣ

Α

ν είστε προπτυχιακός φοιτητής, δε χρειάζεται να κάνετε αίτηση για την απόκτηση πρόσβασης, καθώς αυτό γίνεται παράλληλα με την εγγραφή σας. Οι λογαριασμοί αυτοί παρέχονται από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής και ενεργοποιούνται μαζικά με την έναρξη του εξαμήνου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς εδώ.

Τα στοιχεία σύνδεσης για οποιαδήποτε υπηρεσία του ΤΗΜΜΥ είναι αυτά του λογαριασμού σας στο Π.Θ., καθόσον το σύνολο των υπηρεσιών είναι πλέον ενοποιημένες σ’ έναν λογαριασμό. Αυτό συνεπάγεται πως τυχόν αλλαγή ( http://it.uth.gr/services/password-change) του κωδικό σας θα ισχύει για όλες τις υπηρεσίες.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Τ

ο Ηλεκτρικό Ταχυδρομείο είναι μία από τις υπηρεσίες του Δικτύου Τηλεματικής του ΠΘ. Πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής (http://it.uth.gr/services/email). Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.uth.gr .


Το μέγιστο μέγεθος μηνύματος , συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συνημμένων αρχείων, είναι 10 ΜB.
Η επικοινωνία σας με τους διδάσκοντες, τη γραμματεία και την τεχνική υποστήριξη γίνεται μόνο με τον email λογαριασμό σας στο Π.Θ. Η επικοινωνία σας με email άλλων υπηρεσιών (π.χ gmail) δεν θα εξυπηρετείται.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σ

τον 1ο όροφο του κτιρίου Δεληγιώργη ( χάρτης ) στα εργαστήρια Α1 και Α3 βρίσκονται τα υπολογιστικά συστήματα του τμήματος τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων (π.χ Προγραμματισμός Ι, Ψηφιακή Σχεδίαση κ.α). Εκτός από τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα ανωτέρω εργαστήρια καθημερινά, 14.00-22.00.

 • Το εργαστήριο Α1 διαθέτει:
  • 20 θέσεις εργασίας LENOVO Thinkstation P310
  • 1 δικτυακό εκτυπωτή HP LaserJet 4200
  • Ελεύθερες θέσεις εργασίας για τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Το εργαστήριο Α3 διαθέτει:
  • 33 θέσεις εργασίας HP Workstation Z600.

Επιπλέον τα εργαστήρια διαθέτουν ασύρματο τοπικό δίκτυο με όνομα (SSID) inf-wifi, παρέχοντας σας ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των προσωπικών σας φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τα υπολογιστικά συστήματα των εργαστηρίων Α1 και Α3 είναι Dual Boot, και έχουν τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 και OpenSuse Leap 42.1. Κατά την εκκίνηση του Η/Υ επιλέγετε το λειτουργικό σύστημα που θα εκκινήσει. Στη συνέχεια, είτε είστε στα Windows είτε στο Linux, θα πρέπει να κάνετε επιτυχή είσοδο χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Π.Θ.

Προσοχή! Μετά το πέρας της εργασίας σας θα πρέπει πάντα να κάνετε αποσύνδεση χρήστη (Log out) από το λειτουργικό σύστημα, ώστε να μη χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός σας από άλλο χρήστη.
Δεν επιτέπεται για κανέναν λόγο η αφαίρεση των καλωδίων των υπολογιστών (τροφοδοσίας, δικτύου κ.α) και η τοποθέτησή τους σε laptops. Για πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Ασύρματο δίκτυο του ΤΗΜΜΥ.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σ

τους χρήστες παρέχεται αποθηκευτικός χώρος σε έναν κεντρικό διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον αποθηκευτικό σας χώρο από οποιοδήποτε Η/Υ του εργαστηρίου ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα (Windows ή Linux) από το οποίο έχετε εισέλθει.

 • Στα Windows αυτός ο χώρος εμφανίζεται ως δικτυακός δίσκος με όνομα G: (ή μέσω του network share \\inf-server\username).
 • Στο Linux ο χώρος βρίσκεται στον κατάλογο /home/group/username.

Πρόκειται για τον ίδιο αποθηκευτικό χώρο και στις δύο περιπτώσεις, επομένως αν δημιουργήσετε ένα αρχείο στα Windows, αυτό θα είναι διαθέσιμο και στο Linux (και το αντίστροφο). Επίσης, πρόσβαση στον αποθηκευτικό σας χώρο μπορείτε να έχετε και εκτός των υπολογιστικών συστημάτων των εργαστηρίων. Περισσότερα εδώ.

Μέγιστο Όριο αποθήκευσης είναι τα 900MB. Απαιτούνται τακτικοί έλεγχοι, ώστε να μην υπερβείτε το παραπάνω μέγεθος. Στην περίπτωση αυτή η είσοδος του χρήστη στα υπολογιστικά συστήματα του τμήματος είναι αδύνατη.
Προσοχή! Αρχεία που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε άλλο κατάλογο (Desktop, Documents κτλ) θεωρούνται αναλώσιμα και διαγράφονται αυτόματα, μετά από επανεκκίνηση του Η/Υ.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Π

ρόσβαση στην υπηρεσία euniversity του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας http://euniversity.uth.gr/unistudent. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μόνο εντός του εσωτερικού δικτύου του ΠΘ. Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία euniversity από δίκτυο εκτός του ΠΘ, θα πρέπει να κάνετε σύνδεση VPN. Με την υπηρεσία euniversity μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα, να έχετε πρόσβαση στις βαθμολογίες σας, να κάνετε αιτήσεις για διάφορα δικαιολογητικά προς την γραμματεία κτλ.. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υπηρεσία θα βρείτε αφού συνδεθείτε (login) στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.e-ce.uth.gr, στην υποενότητα Υπηρεσίες → Γραμματεία → e-Γραμματεία. Το τμήμα Μηχανοργάνωσης του ΠΘ είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αντιμετώπισης προβλημάτων και κατόπιν συνεννοήσεως με την Γραμματεία του Τμήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του ΠΘ.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.e-ce.uth.gr υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα αιτήσεων προς την Γραμματεία σε μορφή αρχείων pdf με πεδία εισαγωγής δεδομένων. Πρόσβαση σε γενικά έντυπα αιτήσεων μπορείτε να έχετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος, στην υποενότητα Υπηρεσίες → Γραμματεία → Γενικά Έντυπα. Πρόσβαση σε έντυπα αιτήσεων προς τη Γραμματεία που αφορούν αποκλειστικά προπτυχιακούς φοιτητές μπορείτε να έχετε αφού συνδεθείτε (login) στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην υποενότητα Υπηρεσίες → Γραμματεία → Αιτήσεις Προπτυχιακών.