ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΜΜΥ

Σ

την ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.e-ce.uth.gr θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα, καθώς και όλες τις ανακοινώσεις που σας αφορούν. Σημαντικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας όπως Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα μαθημάτων, Πρόγραμμα εξεταστικής, Χρήσιμα Έντυπα κ.α είναι διαθέσιμό μόνο εφόσον έχουμε κάνει είσοδο (Login) στην ιστοσελίδα. Για να κάνουμε είσοδο χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του λογαριασμού μας στο Π.Θ. Μετά από επιτυχή είσοδο παρατηρούμε ότι εμφανίζονται κάποια υπο-μενού ανάλογα με την ιδιότητά μας στο τμήμα (προπτυχιακός φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής, διδάσκων). Για παράδειγμα στους προπτυχιακούς φοιτητές εμφανίζονται τα υπο-μενού:

  • Ανακοινώσεις → Προπτυχιακών
  • Σπουδές → Ωρολόγιο Π.Π.Σ.
  • Σπουδές → Εξεταστική Π.Π.Σ.
  • Υπηρεσίες → Γραμματεία → Αιτήσεις Προπτυχιακών
  • Υπηρεσίες → Γραμματεία → e-Γραμματεία

Ιστοσελίδα Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: https://www.e-ce.uth.gr
Προσοχή! Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν το τμήμα αναρτώνται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του τμήματος