ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ο

ι ιστοσελίδες των μαθημάτων χρησιμεύουν για την ανταλλαγή πληροφορικού υλικού (διαφάνειες, ασκήσεις, κτλ). Η φιλοξενία των ιστοσελίδων των μαθημάτων γίνεται με δύο τρόπους.


  • Μέσω της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class (http://eclass.uth.gr) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιβλιοθήκη)
  • Μέσω των διακομιστών (servers) του ΤΗΜΜΥ. Η διεύθυνση των σελίδων αυτών έχει την μορφή https://courses.e-ce.uth.gr/CEXXX, όπου ΧΧΧ ο κωδικός του μαθήματος.

Οι ιστοσελίδες των μαθημάτων που φιλοξενούνται στους servers του ΤΗΜΜΥ είναι προσβάσιμες και εκτός δικτύου του Π.Θ. Ενδέχεται ωστόσο, περιεχόμενο της σελίδας ή και ολόκληρη η σελίδα, να απαιτεί σύνδεση VPN για την πρόσβασή της εκτός δικτύου του Π.Θ. Σε αυτή τη περίπτωση θα έχετε ενημερωθεί πρώτα από τον διδάσκων του μαθήματος.