ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σ

τους χρήστες παρέχεται αποθηκευτικός χώρος σε έναν κεντρικό διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον αποθηκευτικό σας χώρο από οποιοδήποτε Η/Υ του εργαστηρίου ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα (Windows ή Linux) από το οποίο έχετε εισέλθει.

  • Στα Windows αυτός ο χώρος εμφανίζεται ως δικτυακός δίσκος με όνομα G: (ή μέσω του network share \\inf-server\username).
  • Στο Linux, ο χώρος βρίσκεται στον κατάλογο /home/group/username.

Πρόκειται για τον ίδιο αποθηκευτικό χώρο και στις δύο περιπτώσεις, επομένως, αν δημιουργήσετε ένα αρχείο στα Windows, αυτό θα είναι διαθέσιμο και στο Linux (και το αντίστροφο). Επίσης, πρόσβαση στον αποθηκευτικό σας χώρο μπορείτε να έχετε και εκτός των υπολογιστικών συστημάτων των εργαστηρίων. Αναλυτικές οδηγίες παρακάτω.

Μέγιστο Όριο αποθήκευσης είναι τα 900MB. Απαιτούνται τακτικοί έλεγχοι, ώστε να μην υπερβείτε το παραπάνω μέγεθος. Στην περίπτωση αυτή η είσοδος του χρήστη στα υπολογιστικά συστήματα του τμήματος είναι αδύνατη.
Προσοχή! Αρχεία που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε άλλο κατάλογο (Desktop, Documents κτλ) θεωρούνται αναλώσιμα και διαγράφονται αυτόματα, μετά από επανεκκίνηση του Η/Υ.


Μεταφορά αρχείων από/προς τον προσωπικό χώρο, από υπολογιστές εκτός του ΤΗΜΜΥ

Για λόγους ασφαλείας ο μόνος τρόπος μεταφοράς αρχείων είναι με τη χρήση προγραμμάτων τα οποία κρυπτογραφούν τα δεδομένα που μεταφέρονται κατά τη μετάδοσή τους.

Για Windows clients προτείνεται το WinSCP . Το WinSCP είναι freeware λογισμικό και υποστηρίζει μεταφορά αρχείων μέσω SFTP (SSH File Trasfer Protocol) και SCP (Secure Copy).

Μπορείτε επίσης να δείτε και το OpenSSH.

H πρόσβαση στην υπηρεσία από υπολογιστές εκτός του δικτύου του Π.Θ. είναι δυνατή μέσω σύνδεσης VPN.


Ρυθμίσεις προγράμματος SFTP Client:

  • Πρωτόκολλο(File protocol): SFTP ή SCP
  • Όνομα διακομιστή(Host name): inf-server.inf.uth.gr
  • Θύρα(Port number): 22
  • Όνομα χρήστη(username): To email σας μέχρι το “@”
  • Κωδικός(password): Ο κωδικός του λογαριασμού σας στο Π.Θ

Για παράδειγμα παρακάτω παρουσιάζεται ένα screeshot του WinSCP με συμπληρωμένα τα κατάλληλα πεδία για την σύνδεση στον προσωπικό αποθηκευτικό χώρο όταν βρισκόμαστε εκτός δικτύου Π.Θ.