Τεχνική Υποστήριξη ΤΗΜΜΥ

Η Τεχνική Υποστήριξη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, είναι αρμόδια για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών. Κατα συνέπεια για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τις παρακάτω υπηρεσίες θα πρέπει να απευθυνθύτε στην Τεχνική Υποστήριξη του ΤΗΜΜΥ.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Δικτύου και Τηλεματικής Π.Θ.

Π αρακάτω παρουσιάζονται κάποιες απ' τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την φοίτηση στο ΤΗΜΜΥ. Κατα συνέπεια για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τις παρακάτω υπηρεσίες θα πρέπει να απευθυνθύτε Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Π.Θ.


Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Παραλιακό Συγκρότημα, Κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος
  • http://it.uth.gr
  • 24210 74680
  • helpdesk@uth.gr

Βιβλιoθήκη Π.Θ.

Οι ιστοσελίδες των μαθημάτων χρησιμεύουν για την ανταλλαγή πληροφορικού υλικού (διαφάνειες, ασκήσεις, κτλ). Η φιλοξενία των ιστοσελίδων των μαθημάτων γίνεται με δύο τρόπους: Μέσω των διακομιστών (servers) του ΤΗΜΜΥ (περισσότερα εδώ) και μέσω της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class. Την υπηρεσία e-class την παρέχει η Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να απευθυνθύτε στην βιβλιοθήκη του Π.Θ.

Είσοδος στο http://eclass.uth.gr


Στοιχεία Επικοινωνίας

Μηχανοργάνωση Π.Θ.

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας παρέχονται από την μηχανοργάνωση του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας (euniversity)


Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπουργείο Παιδείας

Οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Τεχνική Υποστήριξη είναι επιβαρυμένη με το έργο της διαχείρισης των υπολογιστικών συστημάτων του Τμήματος, την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες τους και την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών που διευκολύνουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος.

Η Υπηρεσία δέχεται τους φοιτητές, για παροχή βοήθειας και αντιμετώπιση προβλημάτων, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 12:00 στο γραφείο Β1, πέραν του ωραρίου η επικοινωνία γίνεται με e-mail στο support@inf-server.inf.uth.gr .