Σύνδεση VPN

Τ

ο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network) είναι μια εικονική διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ οποιουδήποτε σημείου του Διαδικτύου βρίσκεται ο Η/Υ του χρήστη και ενός επιθυμητού εσωτερικού δικτύου. Λέγεται εικονική διότι χρησιμοποιεί την υπάρχουσα φυσική σύνδεση με το διαδίκτυο για να αποκαταστήσει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του φορέα σαν να ανήκε φυσικά εκεί. Περισσότερα για το VPN εδώ.

Συνεπώς, με την σύνδεση VPN μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους πόρους και τις υπηρεσίες του εσωτερικού δικτύου του ΠΘ που δεν είναι προσβάσιμοι από το υπόλοιπο Διαδίκτυο, όπως:

Το Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο - VPN είναι υπηρεσία που παρέχεται κεντρικά για όλο το Π.Θ. από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής. Οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και την σύνδεση στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) του ΠΘ θα βρείτε εδώ.