• Υποδομές

  Υποδομές

  - Δύο (2) εργαστήρια γενικού σκοπού (60 θέσεις)
  - Εργαστήριο Ηλεκτρονικής (15 θέσεις)
 • Ακαδημαϊκό Λογισμικό

  Ακαδημαϊκό Λογισμικό

  - VMware Academic Program
  - Microfoft MSDN Academic Alliance Program
 • Εργαστήρια

  Εργαστήρια

  - Ωράριο λειτουργίας
      - Καθημερινά: 08:00 π.μ. ως τις 12:00 μ.μ.
      - Σαββατοκύριακα: 10:00 π.μ. ως τις 12:00 μ.μ.

Έργο

Η Τεχνική Υποστήριξη είναι επιβαρυμένη με το έργο της διαχείρισης των υπολογιστικών συστημάτων του Τμήματος, την επίλυση προβλημάτων που...

VMware Academic Program

Το Τμήμα μας συμμετέχει στο VMware Academic Program (VMAP) εξασφαλίζοντας δωρεάν άδειες χρήσης λογισμικού της VMware για εκπαιδευτική και...

MSDNAA

To Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών συμμετέχει στο πρόγραμμα MicroSoft Developers Network Academic Alliance MSDNAA μέσω του οποίου...